İzmir İşyeri Hekimliği Kursu

İzmir İşyeri Hekimliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimcilerimiz, eğitim danışmanlarımız ve son teknoloji eğitim materyallerimiz ile İzmir İşyeri Hekimliği Kursu eğitimleri vermekteyiz.

İşyeri Hekimi: 6331 sayılı iş güvenliği Kanun’una göre; ‘‘İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekim’’dir.

Yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte iş yerlerinde sağlık ile ilgili birçok yeni kural ve yeni iş dalları ortaya çıkmıştır. İşyeri hekimliği de bu iş dallarının en kapsamlısı olarak kabul edilebilir. Yapılan düzenlemelere göre bir iş yerinde sağlık ile ilgili diğer sağlık personeli  –  işyeri hemşiresi de bulundurmak zorundadır. Bunları kontrol eden ve yöneten bir tane de hekim bulunur. İşyeri hekimi önderliğinde birçok proje ve planlama yapılır.

İzmir İşyeri Hekimliği Kursu, İSG Eğitimi / İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu
İzmir İşyeri Hekimliği Kursu

İlgili iş yerinde personelin sağlık konusunda bilinçlendirilmesi, iş kazalarının engellenmesi ve bulaşıcı hastalıklar hakkında detaylı bilgilendirilmesi ve önlenmesi için bu sağlık personellerine ihtiyaç vardır. Bütün bunların dışında çalışan personelin ruh sağlığı ve fiziksel sağlığı da işyeri hekimi başta olmak üzere iş yerindeki diğer sağlık personellerine aittir. İşyeri hekimliği sadece bu da değildir. Gerekli durumlarda işyeri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında bir köprü görevi görmektedir. İlgili iş yerinde yapılan tüm çalışmalar ve kanunlar doğrultusunda planlanmış olan eğitimler vb. analiz edilerek bakanlığa gönderilir. Bakanlığın geri dönüşü de yine hekimlere yapılır. İlgili iş yerinde çalışmakta olan sağlık hekimi, değiştirilmesi veya düzenlenmesi gereken bir durum varsa bu durumları tekrar diğer sağlık çalışanları ile planlayıp düzenleyerek bakanlığa tekrar bilgi vermek ile yükümlüdür.

İşyeri hekimliği, bütün bunların yanı sıra iş yerinde düzenli olarak personelin muayenelerini yaparak bir defterde takip etmekle de yükümlüdür. İş yerindeki sağlık ile ilgili olumsuzlukların düzgün bir şekilde not edilerek o olumsuzluklar üzerine gidilmesi ve problemlerin çözülmesi de şarttır.

İşyeri Hekimliği Belgesi

 Tıp fakültesi mezunu olan hekimlere, İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

İşyeri Hekimlerinin Yetkileri

İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

A) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

 B) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

C) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

Çalışma hayatında yer alan bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarının sağlanması ve işyeri çalışma koşullarının buna göre hazırlanmasını sağlamaktır. İş sağlığını ve güvenliğini engelleyen tehditler de İşyeri hekimleri tarafından belirlenir ve ortadan kaldırılır. İşyeri hekimi, sadece sağlık hizmetlerini vermekle yükümlüdür.

İzmir İşyeri Hekimliği Eğitimleri

İşyeri hekimliği kursu  İzmir Yeni Uzman Akademi’deişyeri hekimliği eğitimleri bakanlığın belirlemiş olduğu program doğrultusunda 180 saati teorik 40 saat de pratik olmak üzere 220 saat olarak işlenirken; teorik dersler de uzaktan eğitim ve örgün eğitim olmak üzere iki bölüm halinde işlenir.

İşyeri Hekimliği Kursunun Amacı:

İzmir işyeri hekimliği kursu İzmir Yeni Uzman Akademi, işyeri hekimi olmak isteyen adayları Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan işyeri hekimliği  (İGU-İH) sınavlarına hazırlamakla beraber, sınavlardan başarı olunması üzerine işyeri hekimlerinin görevleri esnası gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Kayıt Yaptırabilmek İçin Gerekli Evraklar

İzmir İşyeri Hekimliği Yeni Uzman Akademi’ye kayıt yaptırmak isteyen adaylarınbazı evraklar sunması gerekmektedir. Bu evraklar;

Kurs Başvuru Dilekçesi: Adayların vatandaşlık numaralarının da bulunduğu ve hangi kursu almak istedikleri belirtir ıslak imzalı dilekçedir. Kursa kayıt işlemleri için İzmir işyeri hekimliği kursu İzmir Yeni Uzman Akademi’ye başvurduğunuzda, kurumdan alabiliriz. 

Kimlik (Nüfus Cüzdanı): Üzerindeki resim ve yazıların okunur şekilde olması gerekmektedir.  

Diploma: Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diploma veya YÖK tarafından denklik verilmiş yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri ile e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri bakanlık tarafından geçerli sayılmaktadır.

Covid -19 Pandemisi Sürecinde İzmir İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Eğitimler

İzmir işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi bakanlığın da direktifleri ile teorik eğitimlerin yüz yüze yapılan 90 saatlik kısmını pandemi kurallarına uymak ve uyulmasına yardımcı olmak amacı ile online sistem üzerinden senkron yani eş zamanlı olarak yapmaktadır.

İzmir’in Yeni Uzmanı

İzmir İşyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi  https://www.facebook.com/taner.basol.311 facebook     ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut   instagram sayfaları aracılığı ile kursiyerlerini işyeri hekimliği ile ilgili gelişmelerden sürekli haberdar ederken aynı zamanda işyeri hekimliği iş ilanlarını da yine sosyal medya hesaplarından yayımlamaktadır. Sizler de  sosyal medya hesaplarımızı takip ederek hem işyeri hekimliği ile ilgili gelişmelerinden hem de iş ilanlarından haberdar olabilirsiniz.

İşyeri hekimliği notları başta olmak üzere tüm İSG ders notlarını https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan ücretsiz olarak indirebileceğiniz gibi mevzuatları da https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari da sayfamızdan indirebilirsiniz.

İzmir iş yeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi herkesin yararlanması için mevzuatları ve dijital ders notlarını yayınlamasının yanında katılımcılarına özel kampanmyalar düzenlemektedir.

İzmir iş yeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi kursiyerlerine özel olmak kaydıyla;

Her sınav dönemi öncesinde katılımcılarına özel 60 saatlik, soru çözüm programları düzenlemektedir.

Eğitim alanına bakılmaksızın her katılımcısına ücretsiz olarak soru bankaları ve konu anlatım kitapları hediye ederek kursiyerlerini ‘‘ Kaliteli ders kaynağını nereden bulurum?’’ sıkıntısından da kurtarıyor.

Amacımız katılımcıların sınavda başarılı olmasını sağlamak yanında onları hayata hazırlamak olduğundan;  katılımcılarımızın işyeri hekimliği kariyerlerinde yardımcı olmak üzere;

Kursiyerlerimize özel;

Ücretsiz ISO 45001 Sertifika Eğitimleri

İngilizce ve Rusça eğitimleri düzenliyoruz.

Sizler de İzmir işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademili olun bir birinden özel fırsatlarla eğitim alma fırsatı yakalayın.