İşyeri Hemşireliği Ders Notları

2-Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

3-İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

4-Uygun İşe Yerleştirme

5.1-Temel Hukuk ve İş Hukuku

5.2-Temel Hukuk ve İş Hukuku

5.3-Temel Hukuk ve İş Hukuku

6-Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

7.1-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

7.2-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

8-İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları

9-İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

10.1-Risk Değerlendirilmesi ve Yönetimi

10.2-Risk Değerlendirilmesi ve Yönetimi

10.3-Risk Değerlendirilmesi ve Yönetimi

11-Psikososyal Risk Etmenleri

12.1-Fiziksel Risk Etmenleri

12.2-Fiziksel Risk Etmenleri

12.3-Fiziksel Risk Etmenleri

13.1-Kimyasal Risk Etmenleri

13.2-Kimyasal Risk Etmenleri

13.3-Kimyasal Risk Etmenleri

14.1Biyolojik Risk Etmenleri

14.2-Biyolojik Risk Etmenleri

15.1-Ergonomi

15.2-Ergonomi

15.3-Ergonomi

15.4-Ergonomi

16.1-Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

16.2-Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

16.3-Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

17-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

18-İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları

19-İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları

20-İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

21.1-İş Kazaları

21.2-İş Kazaları

22-İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale

23-Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

24-Toksikolojinin Temel İlkeleri

25-İş Sağlığında Güncel Konular

26-Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

27-Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

28-İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi

29.1-İletişim Teknikleri

29.2-İletişim Teknikleri

30-İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Yöntemleri

31-İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

32-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler