İşyeri Hekimliği Ders Notları

2-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

3.1-İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

3.2-İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

4-Türkiye’de ve Dünya’da İş Sağlığı ve Güvenliği

5-Temel Hukuk

6.1-İş Hukuku

6.2-İş Hukuku

7-Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

8-Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

9-İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

10.1-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

10.2-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

11-İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

12-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

13.1-Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi

13.2-Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi

14-İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

15.1-Çalışma Ortamı Gözetimi

15.2-Çalışma Ortamı Gözetimi

16-İş Hijyeni

17.1-Fiziksel Risk Etmenleri

17.2-Fiziksel Risk Etmenleri

17.3-Fiziksel Risk Etmenleri

18.1-Kimyasal Risk Etmenleri

18.2-Kimyasal Risk Etmenleri

18.3-Kimyasal Risk Etmenleri

19.1-Biyolojik Risk Etmenleri

19.2-Biyolojik Risk Etmenleri

20-Psikososyal Risk Etmenleri

21.1-Ergonomi

21.2-Ergonomi

21.3-Ergonomi

21.4-Ergonomi

22.1-Korunma Politikaları

22.2-Korunma Politikaları

23-Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

24-Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

25-Büyük Endüstriyel Kazalar

26.1-İş Kazaları

26.2-İş Kazaları

27-İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

28-Meslek Hastalıklarına Giriş

29-İşle İlgili Hastalıklar

30-Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

31-Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

32-Mesleki Cilt Hastalıkları

33-Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

34-Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

35-Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

36-Mesleki Kanserler

37-Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

38-Mesleki İşitme Kayıpları

39-Toksikoloji

40-İş Sağlığında Güncel Konular

41-Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

42-Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

44.1-Yetişkin Eğitimi,İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

44.2-Yetişkin Eğitimi,İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

44.3-Yetişkin Eğitimi,İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

45-İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

46-İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

47-İş Sağlığı Etiği