İSTANBUL İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

Diğer sağlık personeli kavramı iş güvenliği yasasının iyice yerine oturması ile birlikte son dönemde işletmelerde sıklıkla kullanılan bir kavram haline geldiği görülüyor. Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekiyor. Eğer işletmelerde tam süreli bir işyerimi hekimi görevli ise diğer sağlık personelinin görevlendirme zorunluluğu bulunmuyor.
Fakat buna rağmen iş yeri sağlığının kaliteli ve profesyonelce sunulması için çok sayıda çalışana sahip işletmeler diğer sağlık personeli görevlendirmelerinin yapıyorlar. Bu sayede hem denetim hem de sağlık faaliyetleri daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerliyor. Diğer sağlık personeli olarak görev almak için belirli şartları taşımam ve gerekli eğitimi almak gerekiyor.

Diğer Sağlık Personeli Nedir?

İş sağlığı konusunda son dönemde yaşanan gelişmelere ve yasal çerçeve şile birlikte diğer sağlık personellerinin çalışma zorunluluğunun getirilmesi ile birlikte diğer sağlık personeli nedir sorusu hem işletmelerde hem de vatandaşlar arasında yoğun bir şekilde sorulduğu görülüyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal prosedür doğrultusunda planının yapılması, değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi noktasındaki iş ve sorumlulukları işyeri hekimi ile birlikte ve onların denetiminde sağlayan, yaptıkları işlerle ilgili verileri toplayan ve gerekli kayıtları tutmak amacıyla görev yapan personellere diğer sağlık personeli deniyor.

Diğer Sağlık Personeli Yetkileri

İş yerinde görevli Diğer Sağlık Personeli, belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve iş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. İş yerinde görevli Diğer Sağlık Personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Diğer Sağlık Personeli, görevlendirildiği iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini İş yeri hekimine iletmekle yükümlüdür. Diğer Sağlık Personeli İş yeri hekimi ile birlikte çalışır.

Diğer Sağlık Personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İş yeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve İş yeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde İş yeri Hekimi ile birlikte çalışmak.
Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
İş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde İş yeri hekimiyle birlikte çalışmak.
İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak

İş yerinde görevli Diğer Sağlık Personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

Görevi gereği iş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek
Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve İş yeri hekiminin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş yerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen Diğer Sağlık Personeli, çalıştığı iş yeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle Diğer Sağlık Personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

Diğer Sağlık Personelinin belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
Tam süreli İş yeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, İş yeri Hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde Diğer Sağlık Personeli görevlendirilebilir. Diğer Sağlık Personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar iş yerinde hizmet sunulur. Birden fazla iş yeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu iş yerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

İstanbul iş yeri hemşireliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

Diğer sağlık personeli (İşyeri Hemşireliği) eğitimine; hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler katılabilir.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Bu 90 saat eğitimin; 45 saati uzaktan eğitim (internet ortamında) kalan 45 saati ise örgün eğitim (COVID-19 Pandemisi nedeniyle, senkron (canlı eğitim)) şeklinde verilmektedir.
-İşyeri hemşireliği (DSP) alanında eğitim almak isteyen kursiyer adaylarımız eğitim kurumumuza,

-Diploma

-Nüfus Cüzdanı

-Kurs Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapabilirler.

İstanbul İşyeri Hemşireliği Kursu Yeni Uzman Akademi Ailesi

Biz bir aileyiz; çünkü her kursiyerimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak görmekte ve beraber hareket etmekteyiz. Kursiyerlerimiz ile olan iyi ilişkilerimiz sadece kurs süreci içerisinde değildir. Kursiyerlerimizin İstanbul iş yeri hemşireliği kariyerleri boyunca yanlarında olmaya devam ediyoruz.
İstanbul işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi Facebook ve Instagram sayfaları aracılığı ile hem kursiyerlerini işyeri hemşireliği ile ilgili gelişmelerden sürekli haberdar ederken aynı zamanda işyeri hemşireliği iş ilanlarını da yine sosyal medya hesaplarından yayımlamaktadır. Siz de bizleri sosyal medyadan takip ederek hem işyeri hemşireliği ile ilgili gelişmelerinden hem de iş ilanlarından haberdar olun. İşyeri Hemşireliği ve tüm İSG ders notlarını İş Güvenliği Ders Notları sayfamızdan indirebilir ayrıca sayfamız üzerinden eğitimler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın