İstanbul İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne Demektir?

İstanbul İş Güvenliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak alanında uzman eğitim kadrosu, uzman güleryüzlü personeli ve kaliteli eğitim ekipmanları ile her zaman İstanbul İş Güvenliği Kursu eğitimlerinizi en kaliteli bir biçimde vermeye hazırdır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş sağlığı ve güvenliğini şöyle tanımlamıştır:  Tüm çalışanların bedensel, ruhsal, toplumsal sağlık ve refahlarının en üst düzeye yükseltilmesi ve bu durumun korunması olarak ifade etmektedir. Ayrıca iş yeri koşullarının, çevrenin ve üretilen malların getirdiği sağlığa aykırı sonuçların ortadan kaldırılmasıdır. Yani çalışanları yaralanmalara ve kazalara maruz bırakacak risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, yine çalışanların bedensel ve ruhsal özelliklerine uygun işlere yerleştirilmesi ve sonuç olarak çalışanların bedensel ve ruhsal gereksinimlerine uygun bir iş ortamı oluşturulması olduğunu da tanıma ekler.

İstanbul İş Güvenliği Kursu, İSG Eğitimi / İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu
İstanbul İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi Nedir?

Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmenin artmasına bağlı olarak iş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalıklarında da artış görülmektedir. Bu sebeple işçilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması çok önemli bir konudur. İş güvenliğini koruma anlayışı içerisinde disiplinler arası etkileşimi ve iş birliğini gerekli kılan, tıp, hukuk, fizik, psikoloji gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen iş sağlığı ve güvenliği yeni disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Teknik açıdan bakıldığında işin yapılması anında çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması asıl meseleyi oluştururken sağlık bilimleri açısından ise meslek hastalıkları ve iş kazalarının sebep olduğu yaralanmalardan korunma ve tedavi boyutu ön plana çıkmaktadır.

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında Amaç Nedir?

– İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek,

 – Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek,

 – Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak,

  Ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavilerini sağlamak,

  -Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak,

– Meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollarla tespit etmek ve değerlendirmek,

– Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı Ne Demektir?

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, teknik elemandır.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için;

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,

 Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

 Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

Tehlike Sınıfı Ne Demektir?

İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve resimleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubuna denir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adaylarda bazı kriterler aramaktadır. Bu kriterleri sıralayacak olursak;

Bakanlığın Belirlediği Bölüm Ve Programlardan Mezun Olmak:

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olacak adayların aşağıda belirtilen bölüm veya programlardan birinden mezun olması gerekmektedir:

 • Teknik Eğitim Fakültesi Bölümleri
 • Mimarlık Fakültesi Bölümleri
 • Mühendislik Fakültesi Bölümleri
 • Fen Fakültesi; Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri
 • Meslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı

Eğitim Alma Şartı:

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı adayları, bakanlığın yetki vermiş olduğu eğitim kurumlarından eğitim alması gerekmektedir. Eğitimler,

Üç başlık altında toplam 220 saat olarak işlenir.

Dersler;

 Uzaktan Eğitim:

İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim portalı üzerinden asenkron olarak işlenir. 90 saattir. Katılımcılar gün içerisinde kendilerine uygun saatlerde girip kayıtlı dersleri takip edebileceği şekilde dizayn edilmiştir.

Örgün Eğitim: 

Uzaktan eğitim modelinde olduğu gibi 90 saattir. Dersler İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitim binasında dersler için bakanlığın direktifleri doğrultusunda düzenlenmiş sınıflarda yapılır.

COVID19 Döneminde Örgün Eğitimler:

Covid – 19 pandemisi le birlikte İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin örgün eğitim dersleri online sisteme taşınmıştır. İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitim programının online sisteme taşınması ile birlikte katılımcılar Türkiye’nin her yerinden eğitimlere katılma şansı bulmuştur. 

Staj Eğitimleri:

İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi 7 yıllık tecrübe ile birçok iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yetişmesine katkıda bulunmuştur. Bunun yanında kadrosunda da iş güvenliği uzmanları bulundurmaktadır. Staj eğitimlerini de kadrosunda bulundurduğu iş güvenliği uzmanlarının öncülüğünde uygun işyerlerinde pandemi kurallarına uygun olarak yapmaktadır.

İSG Eğitiminde Görülen Dersler Nelerdir?

İstanbul iş güvenliği kursunda eğitim içerikleri sınavlara yönelik olarak hazırlanmakla beraber, katılımcıların görev sürecinde de yardım alabilecekleri konulardan oluşmaktadır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı,
 • Yasal Mevzuatlar ve İçerikleri (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler)
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları
 • Kaza Nedenlerinin Analizi
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
 • Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları başta gelen konulardır.

İSG Eğitimlerinde Sınıflar ( A-B-C) Arası Geçiş Nasıl Sağlanmaktadır?

İSG uzmanlığının sadece bir meslek olmayıp bir kariyer olduğundan daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi İSG Uzmanlık sınıflarını da birer kariyer basamağı olarak kabul etmemiz mümkündür. Bu kariyer planı içerisinde C sınıfı başlangıç basamağı olarak görülebilir. 

B sınıfı İSG uzmanı olacak adayların ise C sınıfı İSG sertifikası ile 3 yıl tam zamanlı olarak İSG uzmanı olarak çalışmış olmaları ve çalışmalarını da İSG Kâtip sözleşmesi ile belgelemeleri gerekmektedir. 3 yıllık iş deneyimine sahip adaylar İstanbul iş güvenliği kursu olarak eğitim veren Yeni Uzman Akademi gibi eğitim kurumlarından B sınıfı eğitimi almalıdırlar.

A sınıfı İSG Uzmanı olacakların B sınıfı İSG Sertifikası ile 4 yıl tam zamanlı çalışması ve bu çalışmasını İSG Katip sözleşmeleri ile belgelemesi gerekmektedir. 4 yıl B sınıfı olarak çalışmış olan adaylar, İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi başta olmak üzere, eğitim merkezlerinden kurs almalıdırlar.  

İSG Sınavında Başarılı Olma:

Katılımcılar eğitim işlemlerinin bitmesinin ardından ÖSYM’ce yapılan İSG sınavına girmek ve yeterli puanı almak zorundadırlar. Her sınıf için bir defa eğitim almak yeterli olurken, sınava girme hakkında sınırlama yapılmamıştır. Sınavı kazanamayan adaylar sonraki sınavlara ÖSYM sınav işlemlerini yaptıktan sonra girebilirler.

Sonuç Olarak:

Yeni Uzman Akademi İstanbul iş güvenliği kursu İSG alanında A – B ve C sınıfı eğitimleri açma yetkisine sahip bir eğitim kurumudur. Sektörde 7 yılı aşkın tecrübesi ile İSG eğitimlerinde akla ilk gelen isim olma başarısını göstermiştir.

Yeni Uzman Akademi online eğitimleri aracılığı ile sınırlarını İstanbul iş güvenliği kursu  olmaktan çıkararak tüm Türkiye’nin iş güvenliği kursu olma yolunda ilerlemektedir.