İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI VEREN YERLER

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (İŞYERİ HEMŞİRESİ)

Diğer Sağlık Personeli, iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda verilen hizmetlerde İşyeri Hekimine destek olmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda geçen Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde ve OSGB’lerde Diğer Sağlık Personeli çalıştırılması zorunluluğu vardır.

DSP EĞİTİMİ NEDİR? KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ihtiyacı ile paralel olarak “Diğer Sağlık Personeli Eğitimi”ne olan ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır. Diğer Sağlık Personeli Eğitimini alan ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olan kişiler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onaylı sertifika alarak Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) olmaktadır. Diğer Sağlık Personeli, İşyeri Hekiminin ihtiyacı olduğu tüm durumlarda verdiği destekle iş sağlığı ve güvenliğini arttırmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi, iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermek isteyenlerin alması gereken eğitimdir. Bu hedefe ulaşabilmek için eğitimi bitirerek, sertifika almak gerekmektedir.

Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan bireyler, Diğer Sağlık Personeli Eğitimi alabilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli – İşyeri Hemşiresi Ne İş Yapar?       

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar

İşyeri Hemşiresi Eğitimleri

Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Belgeler 5 yılda bir tekrar alınan yenileme eğitimleriyle yenilenir.


Diğer Sağlık Personeli Sınavları


Katılımcılar 45 Saat uzaktan 45 saat örgün olmak üzere toplam 90 saatlik kurumumuzca verilen eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Adaylar eğitimi tamamladıktan sonra ilgili sınava katılmalı ve Çalışma Bakanlığının düzenleyeceği 50 soruluk sınavdan 60puan başarı oranı sağlamak zorundadırlar.

İşyeri Hemşireliği Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

 5 yıldır. 5 yılın ardından belgeye vize yapılması gerekir. Aksi takdirde diğer sağlık personeli sertifikası yenilenene kadar askıya alınır. Diğer sağlık personeli belgesinin geçerlilik süresi ise ilk alındığı tarihten itibaren başlar.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Bu 90 saat eğitimin; 45 saati uzaktan eğitim (internet ortamında) kalan 45 saati ise örgün eğitim (COVID-19 Pandemisi nedeniyle, senkron (canlı eğitim)) şeklinde verilmektedir

 • İşyeri hemşireliği (DSP) alanında eğitim almak isteyen kursiyer adaylarımız eğitim kurumumuza,
 • Diploma
 • Nüfus Cüzdanı
 • Kurs Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapabilirler.

Yeni Uzman Akademi DSP Eğitimleri 

 • Bizler Yeni Uzman Akademi ailesi olarak farklı illerde bulunan eğitim merkezlerimiz aracılığıyla İSG Eğitimleri düzenleyen bir kurumuz. Eğitimlerimizi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yürütmekteyiz. Eğitim fiyatlarımızı da bu doğrultuda düzenlemekte ve tüm eğitimlerimizi alanının en iyisi eğiticilerin rehberliğinde vermekteyiz. İSG sınavına giren tüm katılımcılarımıza ilave hiçbir ücret almadan;
 • ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Yönetimi
 • ISO 45001:2018 İSG İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • İngilizce ve Rusça Eğitimi
 • Sınav Öncesi Soru Çözme ve Konu Tekrar Programı
 • Konu Anlatım ve Soru Bankası Kitaplarını da ücretsiz vermektedir. Üstelik eğitim ücretlerimizi peşin fiyatına 4 taksite bölüyoruz.
 • Eğitim kurumumuzun katılımcısı olun veya olmayın internet sitelerimizde bulunan tüm ders notlarımızı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
 • Üstelik Yeni Uzman Akademi olarak sadece C Sınıfı eğitimleri düzenlemiyoruz. İSG alanında;
 • İSG Uzmanlığı A-B ve C Sınıfı eğitimleri
 • İşyeri Hekimliği Eğitimleri
 • İşyeri Hemşireliği Eğitimlerimizle de tüm meslektaş ve meslektaş adaylarımızın hizmetindeyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hemen Arayın