İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANININ ZORUNLU OLDUĞU SEKTÖRLER

İş Sağlığı ve Güvenliği:  İşyerlerinde çalışan personelin gerekli ve doğru ekipmanlarla görevlerini yerine getirmesi ve yine personelin çalışma esnasında sağlığını korumayı hedefleyen önlemler bütünü diye adlandırılabilir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması konusunda yasalara karşı sorumludur. İş Sağlığı Ve Güvenliği uygulamaları kanunlarla düzenlenmiştir. Çalışan personelin çalışma esnasında sağlığının ve güvenliğinin korunması en doğal haklarından biridir.

  İş sağlığı ve güvenliği alanındaki önlemler, işletmeden işletmeye farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar, temel olarak bazı işletmelerin endüstri özelliğinden kaynaklanmaktadır. İşyerlerinde alınan tedbirlerin amacı kaza ve hastalık risklerini en aza indirebilmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı:  Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir. 

 İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurur.  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.

 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenlemelere gidebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı unvanı alabilmek için Çalışma Bakanlığı tarafından verilen  ‘‘ iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikası’’na ihtiyaç vardır. Bu sertifikaya sahip olabilmek için de yine aynı bakanlık tarafından belirlenen şartları taşımak gerekmektedir

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Nerelerde Çalışabilir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışabilecekleri yerler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu işyerleri öncelikle tehlike sınıflarına ayrılmıştır.

•A Çok tehlikeli

•B Tehlikeli

•C Az Tehlikeli 

Bu işyerlerinde çalıştırılacak İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yeterli belgeye sahip olması gerekir  A grubu İş sağlığı ve güvenliği belgesine sahip olan uzmanlar tüm tehlike sınıflarında çalışabilirler ancak c grubu İş sağlığı ve güvenliği uzmanları A ve B tehlike sınıfındaki işyerlerinde çalışamazlar.

İş sağlığı ve güvenliği Uzmanlarının çalışabileceği yerler nasıl belirleniyor

Mevcut duruma göre en az  50 kişinin 6 aydan daha uzun süre çalıştığı sanayi kolundaki işyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılmak zorundadır. Bu işyerlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu da çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı belirler. 

Ben yeni iş güvenliği uzmanı olacağım. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) dışında çalışma yapabiliyor muyum? 

İş güvenliği uzmanlarının OSGB dışında bireysel de çalışabileceğiyle ilgili daha önce çeşitli yazılar yazmıştık. Uzmanlar OSGB bünyesinde çalışabildiği gibi bireysel de çalışma yapabilmektedir. Elbette ki avantajları olduğu gibi dezavantajken da bulunmaktadır. En büyük dezavantajı firma bulma konusunda yaşanmaktadır. OSGB’ler size çalışma yapacağınız işyerlerini kendisi bulur. Bireysel iş güvenliği uzmanları ise işyerlerini kendileri bulmak zorundadırlar. Bireysel iş güvenliği uzmanlığı yapmak maddi olarak OSGB’lerde çalışmaktan daha avantajlıdır. Bireysel iş güvenliği uzmanları OSGB’nin almış olduğu kârı kendileri alacağından OSGB’de kazandıklarından daha çok kazanabilirler. Tabii işyerleri ile anlaşmaları bu durumun tersini de yaratabilir. OSGB’de çalışıyor iseniz çalıştığınız firmalarla ayrı ayrı sigorta girişi yapmanız gerekmemektedir. Bireysel iş güvenliği uzmanlarının anlaştıktan bütün firmaların uzmanlara ayrı ayrı sigorta girişi yapması gerekmektedir. Anlaştığınız firmalar en az o firmada çalışma yaptığınız süre kadar sigorta yapmak zorundadır.

İSG Eğitimlerinde Türkiye’nin Tercihi: Yeni Uzman Akademi

Yeni Uzman Akademi eğitimlerini alanlarında seçkin eğiticiler eşliğinde düzenlemektedir. Eğitim alanında 7 yılı geride bırakmaya hazırlanan Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, İzmir, Ankara şubeleri ile hizmet vermektedir. pandemi sürecinde örgün eğitimlerini online sisteme taşıyan eğitim kurumumuz böylelikle hem katılımcılarının pandemiden daha az etkilenmelerini sağlamayı hem de eğitimlerini online olarak her yere taşımayı planlamış ve bunda da üstün bir başarı göstermiştir.

Yeni Uzman Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı eğitimler düzenlemekle beraber katılımcılarına özel fırsatlar sunmaktadır. Yeni Uzman Akademi Olarak katılımcılarımıza ücretsiz sunduğumuz fırsatların birkaçı;

  • ISO 45001 Sertifikası Eğitimi
  •  Sınav Öncesi Tekrar Programları
  • İngilizce ve Rusça Eğitimleri
  • Konu Anlatım ve Soru Bankası

Yeni Uzman Akademi olarak katılımcılarımızı sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz ve bu amaçla da ISO Sertifikalarını da katılımcılarımıza en uygun fiyatlara sunuyoruz. ISO Eğitimlerimizden bir kaçı;

ISO 45001- 2018 İç Denetçi Eğitimi

ISO 9001- 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 14001- 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel  Eğitimi

ISO 10002- 2015  Müşteri Memnuniyeti Temel  Eğitimi

ISO 9001- 2015  Kalite Yönetim Sistemi  İç Denetçi Eğitimi

ISO 14001- 2015  Çevre Yönetim Sistemi  İç Denetçi Eğitimi

Proses Yönetimi Eğitimi

Doküman Yönetimi Eğitimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hemen Arayın