İlk Yardım Eğitimi

ANKARA YENİ UZMAN AKADEMİ İLK YARDIM EĞİTİMİ

Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı Ve Güvenliği Kursu olarak ülkemizin farklı bölgelerinde eğitim faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Eğitim faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz illerin başında da Ankara gelmektedir.

Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak İş Sağlığı Ve Güvenliği C – B –A sınıfı eğitimleri başta olmak üzere, İşyeri Hekimliği (İYH), Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD), İlk YardımEğitimi, Hijyen Eğitimi, İşe Başlama Eğitimleri ile Ankara’da da eğitimlerimize pandemi döneminde de online olarak devam etmekteyiz.

Yeni Uzman Akademi İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Merkezinin tüm kursları ile ilgili bizlere (0312)9114363 numaralı telefon üzerinden ulaşabileceğiniz gibi, bilgi@yeniuzmanakademi.com e-posta adresinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca internet sitemizin ana sayfasında bulunan formu doldurup göndermeniz halinde Yeni Uzman Akademi Eğitim Departmanı sizlerle iletişime geçerek eğitimlerimiz hakkında gerekli tüm bilgileri sunacaklardır. 

İlk Yardım Nedir?

Olası bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin olay yerine ulaşıp,  tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha da kötüye gitmesini engellemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk Yardımcı Kimdir?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek ve de iyileşmesini kolaylaştırmak amacı ile eğitim almış kişilerdir. İlk yardım eğitimindeki amaç doğru yerde doğru müdahaleyi yapabilmektir.


İlk Yardım Niçin Gereklidir?  

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

  Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

  Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur. İlk Yardımcı bulundurmamanın resmi yaptırımları söz konusudur.

Ayrıca unutmamalıyız ki her an herkes ilk yardım gerektiren bir durumla karşılaşabilir. Günlük hayatımızda ilk yardım gerektiren bir durumla karşılaşmamız halinde onlara ‘‘ilk yardım’’ elinizi uzatmak için siz de ilk yardım eğitimi alın.  

Kimler İlk Yardım Eğitimi Alabilir?

İlk yardım eğitimi almak için;

 İlkokul mezunu olmak

18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Süresi Ne Kadardır?

Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Eğitimlerin içeriği ise özetle şu şekildedir;

Genel İlkyardım bilgileri,

Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım,

 Bilinç bozukluklarında ilkyardım,

Kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,

 Yaralanmalarda ilkyardım,

Boğulmalarda ilkyardım,

 Kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,

Acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,

 Zehirlenmelerde ilkyardım,

Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım

Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.

Erişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.

OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar ve otomatik eksternal defibrilatör uygulaması konularıdır.

Genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri konularıdır.

  İlkyardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.