ANKARA İŞ GÜVENLİĞİ KURSU YENİ UZMAN AKADEMİ’DE İSG KURSLARI

Ankara İş Güvenliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimciler, geniş döküman arşivi, güler yüzlü eğitim danışmanlarımız ile iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu eğitimlerini vermekteyiz.

İş kazaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışma hayatının en önemli sorunlarından

biri durumundadır. Her yıl binlerce insan iş kazaları sebebi ile yaşamını kaybetmekte veya sakat kalmaktadır. İş kazalarını önlemek amacıyla geçmişten günümüze gerçekleştirilen pek

çok yasal düzenlemenin yetersiz kaldığını da söylemek gerekir. Bu durum, iş kazalarının önlenmesi için alınacak önlemlerde insan faktörünün ne kadar önemli olduğu da görülmektedir. İş kazalarının önlenmesi için sıklıkla güvenlik kültürü üzerinde durulmaktadır.  

Ankara İş Güvenliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / Ankara Yeni Uzman Akademi
Ankara İş Güvenliği Kursu

Güvenlik Kültürü:

Kavram olarak, ilk kez, 1986 yılında Çernobil’de meydana gelen nükleer kazadan sonra hazırlanan bir raporda kullanılmıştır. Hazırlanan raporda, Çernobil kazasında önemli tasarım eksikleri, örgütsel hatalar ve çalışanların ihlallerinin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Çernobil’de meydana gelen kazada ve diğer önemli kazalarda, ‘güvenlik kültürü’ özellikle risk seviyesinin yüksek olduğu durumlarda, insan faktörünün güvenliğini sağlamadaki rolünü açıklayan anahtar bir kavram haline gelmiştir.

Güvenlik Kültürünün Amacı Nedir?

Çalışanların;

 Tehlikeyi oluşmadan önce sezebilmesi,

 Yaptığı/yapacağı işin içerdiği riskleri bilmesi veya öğrenmesi,

 Tehlike kaynaklarından ve tehlikeli davranışlardan uzak durması,

 Gereksiz risk almaması,  

 Sadece iş zamanında değil hayatın her anında güvenliği en ön planda tutması,

 Güvenli davranışı alışkanlık haline getirmesi,

 Güvenli yaşamayı bir “yaşam biçimi” haline getirmesidir.

Kaliteli Çalışma Ortamı İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği:

İşyerlerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri için yürütülmesi gereken faaliyetlerin tümü olan ve iş hayatında İSG kısaltmasıyla da yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği işyerlerinde işin yürütülmesi halinde çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşulların tamamen kaldırılması veya azaltılması amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliğinin üç temel amacı bulunmaktadır:

1- Çalışanların korunması,

– Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

– Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,

– Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,

2- İşletmenin korunması,

– Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direkt ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek,

3- Üretimin korunması,

– Üretimin devamlılığını sağlamak,

– Verimi artırmaktır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı:

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, teknik elemanlara verilen isimdir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı olmak isteyenlerin;

  1. Uygun Bölüm Ve Programlardan Mezun Durumda Olmaları
  2. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Almaları
  3. İSG Sınavlarında Başarılı Olmaları
  4. İSG Uzmanı Sertifikasına Sahip Olmaları gerekmektedir.

İSG Uzmanı Olabilmek İçin Uygun Bölüm Ve Program Hangileridir?

İş Sağlığı ve güvenliği uzmanı olmayı planlayan adayların;

Teknik Eğitim Fakültesi Bölümlerinden

Mimarlık Fakültesi Bölümlerinden

Mühendislik Fakültesi Bölümlerinden

Fen Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinden veya

Meslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarından mezun durumda olmaları gerekmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Süreci Nasıl İşlemektedir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almak isteyen adayların öncelikle bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alması gerekmektedir.

Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve İSG alanında C,B ve A sınıfı eğitimler veren bir kurumdur.  Eğitimler için katılımcıların Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi kurs merkezine;

  • Diploma
  • Kimlik
  • Kurs Başvuru Dilekçesi sunmaları gerekmektedir.

İSG Eğitimleri;

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim

40 saat pratik eğitim olmak üzere toplam 220 saattir.

Uzaktan Eğitim: Kullanıcıların iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim sistemi üzerinden asenkron derslere katılımı ile gerçekleşir. Kursiyerlerin bu dönem içerisinde Ankara iş güvenlik kursunda olmaları gerekmemektedir. 90 saatlik dersleri katılımcıların internet veri tabanı üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

Örgün Eğitim: Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde alanında uzman eğitimciler tarafından 90 saat yüz yüze olarak verilen eğitimdir.

Staj Eğitimleri: 40 saat süresince Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’ninİSG Uzmanları rehberliğinde, İSG hizmeti alan işyerlerinde, yapılan saha çalışmalarıdır. Staj eğitimleri aracılığı ile kursiyerler göreve başlayacakları zaman sahada yapmaları gereken işlemler hakkında gerekli gözlemleri yaparlar.

 Yeni Uzman Akademi Pandemi Döneminde Eğitimlerini Nasıl Sürdürmektedir?

Eğitim merkezimiz, ilgili bakanlığın almış olduğu kararlar doğrultusunda uzaktan eğitim derslerini aynı haliyle sürdürmeye devam ederken, örgün eğitim derslerini yüz yüze yapmak yerine pandemi kurallarının uygulanmasını sağlamak için online sisteme taşımıştır. Katılımcılar Ankara iş güvenliği kursuna gelmeden uzaktan eğitim sisteminde olduğu gibi dersleri internet aracılığı ile almaktadırlar. Online veya e-ders olarak adlandıracağımız bu dersler, örgün eğitimde olduğu gibi Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğiticileri rehberliğinde belli saatler arasında canlı olarak yapılmaktadır.

İSG Sınavları:

2014 yılından beri ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılmaktadır. İSG Uzmanı olmak isteyen adayların bu sınavlara girmesi ve yeterli puanı alması gerekmektedir. Sınava girme sayısında ÖSYM veya bakanlık tarafından yapılan herhangi bir kısıtlama olmamakla beraber her İSG sınıfı için bir defa kurs almak da yeterlidir.

Sonuç Olarak: Ankara iş güvenliği kursu, Yeni Uzman Akademi yeni dönemde de katılımcılarına hizmet vermekten gurur duymaktadır. Eğitimin bir ayrıcalık değil; bir hak olduğunun farkında olan Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi online ders sistemi aracılığıyla kurslarını internet olan her yere taşıyor.

Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi, kurslarına katılım sağlayan bütün kursiyerlerine ücretsiz olarak İSO 45001 Belgesi Eğitimleri ve sınav öncesi düzenlediği sınavlara hazırlık programları ile de farkını göstermeye devam ediyor. Ankara Yeni Uzman Akademi’nin https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari internet sayfası aracılığı ile ders notlarını ücretsiz indirebilirsiniz. Ayrıca Ankara Yeni Uzman Akademi’nin facebook ve instagram sayfalarından iş ilanlarını takip edebilirsiniz.